Welkom

Welkom op de website van stichting Vissers van Mensen.
Doel van stichting Vissers van Mensen is het verspreiden
van de hoopvolle boodschap van redding en heiliging door
Jezus Christus. Vissers van Mensen is opgericht in 2008.
Al enkele jaren daarvoor werd er door verschillende mensen
in de regio Alblasserwaard aan straatevangelisatie gedaan. 


Vissers van Mensen richt zich op de verspreiding van het
evangelie. Dit doen we door zelf uit te gaan, maar ook door
onderwijs te geven aan gelovigen en evangelisatiemateriaal
te verstrekken.