Getuigenissen

Op deze pagina kunt u regelmatig een getuigenis van ons werk verwachten. Een getuigenis hoeft niet per definitie een prachtig verhaal te zijn. We willen gewoon delen van de dingen die we meemaken in onze bediening. 

Vrijdag 14 december - Dordrecht
Vandaag stonden we met de Bijbelschoolstudenten van SHAM - Zwijndrecht op de kerstmarkt in Dordrecht. We hadden erg veel open en mooie gesprekken. Verschillende mensen openden hun hart voor de Heer Jezus, zodat Hij daar woning kon maken met Zijn liefde en vrede. Verder werden ook verschillende mensen genezen van ziekten. Daaronder ook Jolanda, een jonge vrouw die al maanden lang tobte met kapotte enkelbanden. Zij kwam met twee krukken naar de kerstmarkt. Nadat we met haar over de Heer Jezus hadden gesproken mochten we voor haar bidden in Jezus naam. Tijdens dit gebed werden haar enkelbanden genezen en kon ze zonder krukken naar huis lopen. Twee dagen later vertelde ze in de gemeente op zondagmorgen haar getuigens. De dinsdag daarna vertelde ze haar getuigenis op de bijbelschool en besloot ze om ook de bijbelschool te gaan volgen. Haar woorden waren: "ik wil de God die mij genezen heeft, beter leren kennen!".

Zaterdag 8 december- Gorinchem
Vandaag was ook een dag om niet meer te vergeten. Nadat we een heerlijke samenkomst hadden gehad, besloot Sheila om zich te laten dopen in de Merwede. Ze is in augustus tot geloof gekomen en was er van overtuigd dat ze gedoopt moest worden. Ze wilde zo graag haar oude leven afleggen en een nieuwe start maken met de Heer Jezus. 's Middags rond 13:30 uur mochten Nico en Johan haar dopen. Na afloop baden we met elkaar voor de doop in de Heilige Geest. Het was een heerlijk feest, op een prachtige zonninge wintermiddag!

Vrijdag 9 november - Albasserdam
Deze dag mocht iemand van ons team iets delen op de Youth Alpha in Alblasserdam. Het thema deze avond was genezing. Nadat er gesproken was over lichamelijke- en geestelijke genezing en de noodzaak van bewogenheid voor het bidden voor zieken, gingen we over op de praktijk. De eerste jongen waarmee gebeden werd, was een jongen die door lichamelijke beperking in een rolstoel zit. Hij had een gekneusde pols en kon daardoor zijn rolstoel niet meer voortduwen. Nadat we tot ons door lieten dringen dat dit enorm lastig, pijnlijk en vervelend voor deze jongen moest zijn, besloot een andere jonge man, die pas enkele weken de Heer Jezus kent, voor hem te gaan bidden, door over de zieke pols genezing uit te spreken. Na de woorden: "pols wees gezond en pijn verdwijn in Jezus naam" uit te spreken, begon de pols te tintellen en verdween direct de pijn. Nadat het verband was verwijderd kon de jongen zijn arm weer gebruiken en hebben we met elkaar de Heer daarvoor gedankt.
Laten we niet ophouden in bewogenheid te bidden voor hen die genezing willen ontvangen!

Donderdag 11 oktober  - Uden
Deze dag stonden we met een aantal evangelisten op de winkelstraat in Uden. Het was een zonnige dag, dus erg prettig om te evangeliseren. We mochten met veel mensen spreken en met verschillende mensen bidden. Ook spraken we met een vrouw die haar eigen bedrijf had in relatie-sferen. Ze ging wekelijks naar de kerk, maar deed vooral veel aan yoga, om zelf meer in de binnenkant tot rust te komen en zichzelf te vinden. Dit is iets wat steeds meer een trend wordt in Nederland; op zoek naar de god, of het goddelijke in jezelf. We mochten haar vertellen dat het inderdaad niet vreemd is, te merken dat we wel goede dingen kunnen doen en daardoor lijkt alsof we goed zijn, maar dat de god in onszelf, onze eigen vervallen zondige natuur, niet het leven kan schenken waar we eigenlijk zo naar op zoek zijn. Onze eigen oude ik, de god in onszelf, moet eerst sterven, voordat de Heer Jezus, God met een hoofdletter, in ons kan komen wonen. Hij zal door Zijn Geest in staat zijn, om ons echt te vernieuwen en echte vrede te brengen die we niet kunnen begrijpen of kunnen creeren door yogo of andere meditatie. 
Later op de dag kwam er een grote groep geestelijk gehandicapten op de markt. We mochten verschillende liederen uit opwekking met hen zingen. Het was prachtig om te zien hoe de meesten van hen echt genoten. Op het eind riep een jongeman van hen: "Jezus houdt ook van mij!" Heerlijk!
Verder hadden we ook veel aandacht van de plaatselijke media. 's Morgens kwam de plaatselijke televisie, waar we tegenover de camera mochten getuigen van de Heer Jezus en 's middags kwam de lokale krant die ook weer een aantal foto's maakte en een interview afnam. Al met al een mooie dag waar weer velen het goede nieuws mochten horen!