Wie is Jezus Christus

Wie is Jezus? Jezus is de openbaring van de Levende God, de Schepper van hemel en aarde. We willen je doormiddel van dit tekstgedeelte iets meer uitleg geven over wie Jezus is en wat Hij er voor over had om jou hart te winnen.

Toen God de mens schiep verlangde Hij ernaar een relatie met hen te hebben. Dat betekent dus ook dat Hij ernaar verlangt een relatie te hebben met jou en mij. Deze relatie met de eerste mens werd verstoord vanwege de foute keuzes die zij maakten. Deze foute keuzes worden zonden genoemd. De gevolgen van deze fouten zijn vandaag de dag nog steeds terug te zien in onze maatschappij: stelen, liegen, schelden, overspel, moord en doodslag zijn veel voorkomende begrippen geworden. Deze dingen, waar wij ons allemaal schuldig aan maken, staan tussen God en mensen in. Dit komt omdat God goed is en wij in feite niet goed, door de foute dingen die we doen. Daarom is het vandaag de dag ook niet vanzelfsprekend dat ieder mens God kent. Wij zijn door deze fouten ver van Hem verwijderd geraakt. 

Door deze fouten kwam ook voor het eerst de dood in deze wereld. Sinds de eerste fout die de mens maakte heeft dood een scheiding gebracht tussen God en mensen. Omdat wij ons allemaal schuldig maken aan deze fouten is er ook geen mens die sterk genoeg is om tegen de dood op te staan. Ook al zouden we dat nog zo graag willen. Onze fouten maken dat ook wij niet aan de dood kunnen ontkomen. Dit deed God veel pijn. Gods verlangen was om hier voor eens en voor altijd een ommekeer in te brengen. Dit deed Hij door zelf naar de aarde te komen. De Bijbel, het Woord van God zegt het volgende:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. – Johannes 3:16 –

De komst van Jezus is zo uniek en bijzonder geweest dat Hij zelfs de tijd van de geschiedenis heeft weten stil te zetten. Vandaag de dag spreken we namelijk nog altijd over ‘voor’ of ‘na’ Christus (Christus is een titel van Jezus). Momenteel leven we in het jaar 2021 na Christus. Hij werd mens om te voelen wat wij voelen en om door te maken wat wij doormaken. Dit deed Hij zodat Hij in staat was en is, om ons in elk aspect van ons leven te kunnen begrijpen. Het enige grote verschil tussen Hem en ons was dat Hij zonder zonden was en dat ook bleef tijdens zijn menszijn. De Bijbel zegt het volgende:
"Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar Één, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder te zondigen". – Hebreeën 4:15 –

en

"Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden". – 1 Petrus 2:22 –

Toen Jezus uiteindelijk aan het kruis gehangen werd en in Zijn menselijk lichaam stierf, maakte Hem dat de eerste persoon die stierf zonder het te verdienen. Hierdoor ontstond de volgende situatie:
God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden. – Handelingen 2:24 –

Dit betekent het volgende: omdat Hij stierf zonder het te verdienen, stierf Hij dus in jou en in mijn plaats. Maar, vanwege het feit dat Hij zonder zonden gestorven was, gaf Hem dat ook de kracht om voor eens en voor altijd met de dood af te rekenen! Zelfs de dood kon Hem niet meer vasthouden.

Vandaag de dag leeft Jezus nog steeds. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is niet op aarde gebleven, maar Hij is terug gegaan naar Zijn Vader waar Hij wacht tot het juiste moment aanbreekt waarop Hij terug zal komen om een vrederijk van recht en gerechtigheid te stichten op aarde. Hij zal de duivel vastbinden in de poel van vuur en de vrede gaan herstellen op aarde. Hij heeft beloofd dat als je gelooft dat Hij in jou plaats gestorven is, ook jij recht hebt op eeuwig leven samen met Zijn Vader! De Bijbel zegt:
Want indien jij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zul je behouden worden. – Romeinen 10:9 –

Ontvang vandaag nog de vrede in je hart door wat Jezus ook voor jou gedaan heeft. Het bestaan van Jezus is een feit, de geschiedenis-boeken vertellen ons dat. De Bijbel vertelt wat Hij kwam doen.
Maar, wat Hij kan doen voor jou kan alleen jij in je eigen hart ervaren. Hoe? Door te geloven dat Hij in jou plaats gestorven is, waardoor de kracht van God sterker wordt dan de dood en Hij daardoor in staat is jou vanaf nu eeuwig leven te geven!
Als je dit wilt, laten we dan doen wat de Bijbel zegt in Romeinen 10:9 en bidden:

Lieve Heer Jezus,
Ik dank U dat U Uw leven voor mij hebt gegeven. Ik dank U dat U in mijn plaats gestorven bent. Ik geloof dat U bent opgestaan uit de dood en dat U het ook voor mij mogelijk heeft gemaakt om eeuwig leven te ontvangen. Ik belijd dat ik een zondaar ben en dat ik Uw genade nodig heb. Ik open mijn hart voor U. Wilt U mij leiden en helpen U te volgen, de rest van mijn leven?
Amen.

Dit is de boodschap die wij over de hele wereld aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Overal vinden we weer mensen die wachtende zijn op dit hoopvolle nieuws. Jezus overwon niet alleen de dood door Zijn dood, maar ook ziekten, pijnen, wanhoop etc. zijn overwonnen door Zijn dood. Deze beloften zijn nu ook allemaal deel van jou geworden. Dit kun je allemaal lezen in de Bijbel. Als je geen Bijbel hebt, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij sturen je er gratis één toe.

Als je aangesproken bent door het bovenstaande stuk en je hebt het gebed gebeden, voel je dan vrij om ons dit te laten weten d.m.v. een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Door dit gebed te bidden ben je lid geworden van de familie van God. De familie van God zijn alle mensen over de hele wereld die geloven en belijden dat Jezus Christus hun God is en Hem aanvaarden als Redder en Verlosser van hun leven.
Natuurlijk is het belangrijk om nu verdere stappen te ondernemen in je geloof. Om je daarbij te helpen heb ik hierover een artikel geschreven. Het artikel heet: Tot Jezus gekomen. Hierin kun je in het kort van alles lezen over de vervolgstappen die de Bijbel leert als mensen tot levend geloof in Jezus zijn gekomen. Klik op de link en lees het artikel eens rustig door. Als je daarna nog vragen hebt, dan kun je altijd een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Over Vissers van Mensen

Vissers van Mensen is opgericht in februari 2008. Al enkele jaren werd er door mensen in de regio Alblasserwaard – Zuid-Holland aan straatevangelisatie gedaan.

Lees meer: Over Vissers van Mensen

Getuigenissen

Op deze pagina kunt u regelmatig een getuigenis van ons werk verwachten. Een getuigenis hoeft niet per definitie een prachtig verhaal te zijn. We willen gewoon delen van de dingen die we meemaken in onze bediening. 

Vrijdag 14 december - Dordrecht
Vandaag stonden we met de Bijbelschoolstudenten van SHAM - Zwijndrecht op de kerstmarkt in Dordrecht. We hadden erg veel open en mooie gesprekken. Verschillende mensen openden hun hart voor de Heer Jezus, zodat Hij daar woning kon maken met Zijn liefde en vrede. Verder werden ook verschillende mensen genezen van ziekten. Daaronder ook Jolanda, een jonge vrouw die al maanden lang tobte met kapotte enkelbanden. Zij kwam met twee krukken naar de kerstmarkt. Nadat we met haar over de Heer Jezus hadden gesproken mochten we voor haar bidden in Jezus naam. Tijdens dit gebed werden haar enkelbanden genezen en kon ze zonder krukken naar huis lopen. Twee dagen later vertelde ze in de gemeente op zondagmorgen haar getuigens. De dinsdag daarna vertelde ze haar getuigenis op de bijbelschool en besloot ze om ook de bijbelschool te gaan volgen. Haar woorden waren: "ik wil de God die mij genezen heeft, beter leren kennen!".

Zaterdag 8 december- Gorinchem
Vandaag was ook een dag om niet meer te vergeten. Nadat we een heerlijke samenkomst hadden gehad, besloot Sheila om zich te laten dopen in de Merwede. Ze is in augustus tot geloof gekomen en was er van overtuigd dat ze gedoopt moest worden. Ze wilde zo graag haar oude leven afleggen en een nieuwe start maken met de Heer Jezus. 's Middags rond 13:30 uur mochten Nico en Johan haar dopen. Na afloop baden we met elkaar voor de doop in de Heilige Geest. Het was een heerlijk feest, op een prachtige zonninge wintermiddag!

Vrijdag 9 november - Albasserdam
Deze dag mocht iemand van ons team iets delen op de Youth Alpha in Alblasserdam. Het thema deze avond was genezing. Nadat er gesproken was over lichamelijke- en geestelijke genezing en de noodzaak van bewogenheid voor het bidden voor zieken, gingen we over op de praktijk. De eerste jongen waarmee gebeden werd, was een jongen die door lichamelijke beperking in een rolstoel zit. Hij had een gekneusde pols en kon daardoor zijn rolstoel niet meer voortduwen. Nadat we tot ons door lieten dringen dat dit enorm lastig, pijnlijk en vervelend voor deze jongen moest zijn, besloot een andere jonge man, die pas enkele weken de Heer Jezus kent, voor hem te gaan bidden, door over de zieke pols genezing uit te spreken. Na de woorden: "pols wees gezond en pijn verdwijn in Jezus naam" uit te spreken, begon de pols te tintellen en verdween direct de pijn. Nadat het verband was verwijderd kon de jongen zijn arm weer gebruiken en hebben we met elkaar de Heer daarvoor gedankt.
Laten we niet ophouden in bewogenheid te bidden voor hen die genezing willen ontvangen!

Donderdag 11 oktober  - Uden
Deze dag stonden we met een aantal evangelisten op de winkelstraat in Uden. Het was een zonnige dag, dus erg prettig om te evangeliseren. We mochten met veel mensen spreken en met verschillende mensen bidden. Ook spraken we met een vrouw die haar eigen bedrijf had in relatie-sferen. Ze ging wekelijks naar de kerk, maar deed vooral veel aan yoga, om zelf meer in de binnenkant tot rust te komen en zichzelf te vinden. Dit is iets wat steeds meer een trend wordt in Nederland; op zoek naar de god, of het goddelijke in jezelf. We mochten haar vertellen dat het inderdaad niet vreemd is, te merken dat we wel goede dingen kunnen doen en daardoor lijkt alsof we goed zijn, maar dat de god in onszelf, onze eigen vervallen zondige natuur, niet het leven kan schenken waar we eigenlijk zo naar op zoek zijn. Onze eigen oude ik, de god in onszelf, moet eerst sterven, voordat de Heer Jezus, God met een hoofdletter, in ons kan komen wonen. Hij zal door Zijn Geest in staat zijn, om ons echt te vernieuwen en echte vrede te brengen die we niet kunnen begrijpen of kunnen creeren door yogo of andere meditatie. 
Later op de dag kwam er een grote groep geestelijk gehandicapten op de markt. We mochten verschillende liederen uit opwekking met hen zingen. Het was prachtig om te zien hoe de meesten van hen echt genoten. Op het eind riep een jongeman van hen: "Jezus houdt ook van mij!" Heerlijk!
Verder hadden we ook veel aandacht van de plaatselijke media. 's Morgens kwam de plaatselijke televisie, waar we tegenover de camera mochten getuigen van de Heer Jezus en 's middags kwam de lokale krant die ook weer een aantal foto's maakte en een interview afnam. Al met al een mooie dag waar weer velen het goede nieuws mochten horen!

Tot Jezus gekomen

Het boekje "tot Jezus gekomen" is geschreven voor hen die vervolgstappen willen zetten na het openen van hun hart voor Jezus. Wanneer wij tot Jezus zijn gekomen, worden we leerlingen van Hem. In de Bijbel staan een aantal princiepes die Hij ons leert, zodat we zullen groeien in ons geloof. De eerste lessen die Jezus ons wil leren zijn opgeschreven in dit boekje. Je kunt het hier downloaden. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van het lezen van dit boekje, dan willen we je graag helpen. Stuur je vraag gerust door naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we proberen je zo spoedig mogelijk te antwoorden.