Over Vissers van Mensen

Vissers van Mensen is opgericht in februari 2008. Al enkele jaren werd er door mensen in de regio Alblasserwaard – Zuid-Holland aan straatevangelisatie gedaan.

Het hoofdgebied is op dit moment de grote steden van zuid- en midden Nederland. Het doel van Vissers van Mensen is Nederland en uiteindelijk de hele wereld winnen voor Jezus Christus. Dit doen we door middel van:

  • Dagelijks straat-evangelisatie;
  • Evangelisatieacties op markten, braderieën en in winkelcentra;
  • Spreekbeurten tijdens samenkomsten en praise-avonden;
  • Hulp voor opzetten van evangelisatieteams binnen de gemeente; 
  • Voorlichting in kerken, scholen en gemeenten;
  • Verspreiden van bijbels, traktaten en evangelisatielectuur;
  • Evangelisatieacties op middelbare scholen;
  • Proclamatie van het evangelie door campagnes.

We verwachten grote dingen van de Here God. We zijn verlangend om meer en meer het werk van de Heilige Geest werkzaam te zien in onze bediening. We weten dat alle dingen mogelijk zijn door Jezus Christus, daarom geloven we ook in grote dingen, onder leiding van de Heilige Geest. We zijn dan ook volledig afhankelijk van Hem.

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid”.
Romeinen 11:36