ANBI

Nieuwe publicatieplicht ANBI 

Stichting Vissers van Mensen
Het doel van de stichting is het binnen vissen van mensen in het Koninkrijk van God. Wij hopen door onze levens heen vele mensen binnen te vissen voor Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Binnen vissen betekent letterlijk, mensen tot overgave brengen aan God, zodat ze in intimiteit met hun Schepper kunnen gaan leven en echt gaan ervaren wat onvoorwaardelijke liefde is. Wij bestaan omdat God ons tot nieuw leven heeft gewekt, toen we ons overgaven aan de Heer Jezus. Hij was degene die ons riep tot onze visserstaak en daarom hebben we deze stichting in 2008 gestart. Iedereen die zich geroepen voelt om geleid door de Heilige Geest een visser van mensen te willen zijn, is welkom als visser bij onze stichting.

Algemene gegevens ANBI
Ons RSIN – nummer is: 819228084
Onze contact gegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website.

Ons beleidsplan
Het beleidsplan is lastig te formuleren, omdat we ons dagelijks laten leiden door de Geest van God. In de bijbel staat dat de Geest van God waait waarheen Hij wil. Zoals wij niet weten waar de wind vandaan komt en waar de wind naartoe gaat, zo kunnen wij ook niet zeggen hoe onze koers morgen zal zijn. Wel kunnen we u mededelen, dat onze taak en missie altijd het zoeken naar verloren mensen (zij die nog niet het Koninkrijk van God zijn binnengegaan) centraal zal staan. We voeren onze visserstaak wereldwijd uit. Dat betekent dat we wereldwijd vissers ondersteunen in hun taak om mensen te redden, die verloren dreigen te gaan.

Bestuur en medewerkers
Ons bestuur bestaat uit drie leden, te noemen: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Deze ontvangen geen enkele beloning voor hun diensten.

Binnen de stichting zijn verschillende vissers (evangelisten) actief, die maandelijks giften ontvangen van hun supporters, voor hun evangelisatieactiviteiten. Deze giften worden als loon uitgekeerd, nadat er eerst door de stichting loonbelasting over is betaald. De uitgekeerde lonen variëren tussen de €500,00 tot €2500,00 euro netto per maand. Dit is dus afhankelijk van het aantal giften wat de visser (evangelist) in de betreffende maand van zijn supporters heeft ontvangen.


Jaarverslag 2013

In 2013 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met straatevangelisatie (het vertellen van de blijde boodschap van Jezus Christus d.m.v. gesprekken met voorbijgangers) in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika) om daar de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. Daarnaast hebben we wekelijks onze evangelistenbijeenkomsten. Hier vieren we dat onze Heer Jezus opstond uit de dood om een ieder leven te geven in overvloed. Door dit te vieren putten we nieuwe kracht om door te gaan.

Onze financiële huishouding van 2013
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 65% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 35% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal.

De totale inkomsten van 2013 liggen rond de €50.000 euro. De uitgaven zijn daaraan gelijk. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.


Jaarverslag 2014

In 2014 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met straatevangelisatie (het vertellen van de blijde boodschap van Jezus Christus d.m.v. gesprekken met voorbijgangers) in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika en Israel) om daar o.a. de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. Daarnaast hebben we wekelijks onze evangelistenbijeenkomsten. Hier vieren we dat onze Heer Jezus opstond uit de dood om een ieder leven te geven in overvloed. Door dit te vieren putten we nieuwe kracht om door te gaan. Daarnaast hebben we dit jaar ook verschillende keren praktische hulp geboden door mensen te helpen een nieuw bestaan te beginnen.

Onze financiële huishouding van 2014
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 20% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 80% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal en Bijbels voor gevangenen.

De totale inkomsten van 2014 liggen rond de €140.000 euro. De uitgaven zijn daaraan ongeveer gelijk. We hebben nu nog zo’n €20.000 euro in kas, die o.a. bestemd is voor het BIWU project en Bijbels gevangenen project. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.


Jaarverslag 2015

In 2015 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met straatevangelisatie (het vertellen van de blijde boodschap van Jezus Christus d.m.v. gesprekken met voorbijgangers) in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika en Israel) om daar o.a. de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. Daarnaast hebben we wekelijks onze evangelistenbijeenkomsten. Hier vieren we dat onze Heer Jezus opstond uit de dood om een ieder leven te geven in overvloed. Door dit te vieren putten we nieuwe kracht om door te gaan. Daarnaast hebben we dit jaar ook verschillende keren praktische hulp geboden door mensen te helpen een nieuw bestaan te beginnen.

Onze financiële huishouding van 2015
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 15% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 85% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal en Bijbels voor gevangenen.

De totale inkomsten van 2015 liggen rond de €150.000 euro. De uitgaven zijn daaraan ongeveer gelijk. We hebben nu nog zo’n €18.000 euro in kas, die o.a. bestemd is voor het BIWU project en Bijbels gevangenen project. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.

Jaarverslag 2016
In 2016 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met straatevangelisatie (het vertellen van de blijde boodschap van Jezus Christus d.m.v. gesprekken met voorbijgangers) in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika en Israel) om daar o.a. de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. Daarnaast hebben we wekelijks onze evangelistenbijeenkomsten. Hier vieren we dat onze Heer Jezus opstond uit de dood om een ieder leven te geven in overvloed. Door dit te vieren putten we nieuwe kracht om door te gaan. Daarnaast hebben we dit jaar ook verschillende keren praktische hulp geboden door mensen te helpen een nieuw bestaan te beginnen.

Onze financiële huishouding van 2016
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 35% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 65% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal en Bijbels voor gevangenen.

De totale inkomsten van 2016 liggen rond de €160.000 euro. De uitgaven zijn daaraan ongeveer gelijk. We hebben nu nog zo’n €23.000 euro in kas, die o.a. bestemd is voor het BIWU project en Bijbels gevangenen project. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.


Jaarverslag 2017
In 2017 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met straatevangelisatie (het vertellen van de blijde boodschap van Jezus Christus d.m.v. gesprekken met voorbijgangers) in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures en flyers om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika en Israel) om daar o.a. de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. Daarnaast hebben we wekelijks onze evangelistenbijeenkomsten. Hier vieren we dat onze Heer Jezus opstond uit de dood om een ieder leven te geven in overvloed. Door dit te vieren putten we nieuwe kracht om door te gaan. Daarnaast hebben we dit jaar ook verschillende keren praktische hulp geboden door mensen te helpen een nieuw bestaan te beginnen.

Onze financiële huishouding van 2017
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 55% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 45% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal en Bijbels voor gevangenen. 

De totale inkomsten van 2017 liggen rond de €98.000 euro. De uitgaven zijn daaraan ongeveer gelijk. We hebben nu nog zo’n €22.000 euro in kas, die o.a. bestemd is voor het BIWU project en Bijbels gevangenen project. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.

Jaarverslag 2018
In 2018 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met evangelisatie in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures en flyers om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika en Azië) om daar o.a. de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. 

Onze financiële huishouding van 2018
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 80% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 20% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal en Bijbels voor gevangenen. 

De totale inkomsten van 2018 liggen rond de €90.000 euro. De uitgaven zijn daaraan ongeveer gelijk. We hebben nu nog zo’n €14.000 euro in kas, die o.a. bestemd is voor het BIWU project en Bijbels gevangenen project. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.

Jaarverslag 2019
In 2019 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met evangelisatie in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures en flyers om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika en Azië) om daar o.a. de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. 

Onze financiële huishouding van 2019
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 80% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 20% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal en Bijbels voor gevangenen. 

De totale inkomsten van 2019 liggen rond de €70.000 euro. De uitgaven zijn daaraan ongeveer gelijk. We hebben nu nog zo’n €18.000 euro in kas, die o.a. bestemd is voor het BIWU project en Bijbels gevangenen project. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.

Jaarverslag 2020
In 2020 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met evangelisatie in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures en flyers om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika en Azië) om daar o.a. de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. 

Onze financiële huishouding van 2020
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 80% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 20% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal en Bijbels voor gevangenen. 

De totale inkomsten van 2020 liggen rond de €85.000 euro. De uitgaven zijn daaraan ongeveer gelijk. We hebben nu nog zo’n €16.000 euro in kas, die o.a. bestemd is voor het BIWU project en Bijbels gevangenen project. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.

Mocht u ook interesse hebben om ons financieel te ondersteunen, dan verwijs ik u graag door naar de online-giften pagina elders op deze site.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog andere vragen of onduidelijkheden, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar onze voorzitter, Dhr. J.P. van Ooijen. Zijn e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jaarverslag 2021
In 2021 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met evangelisatie in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures en flyers om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika) om daar o.a. de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. 

Onze financiële huishouding van 2021
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 80% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 20% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal en Bijbels voor gevangenen. 

De totale inkomsten van 2021 liggen rond de €120.000 euro. De uitgaven zijn daaraan ongeveer gelijk. We hebben nu nog zo’n €26.000 euro in kas, die o.a. bestemd is voor het BIWU project en Bijbels gevangenen project. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.

Mocht u ook interesse hebben om ons financieel te ondersteunen, dan verwijs ik u graag door naar de online-giften pagina elders op deze site.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog andere vragen of onduidelijkheden, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar onze voorzitter, Dhr. J.P. van Ooijen. Zijn e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jaarverslag 2022
In 2022 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met evangelisatie in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures en flyers om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika) om daar o.a. de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. 

Onze financiële huishouding van 2022
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 80% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 20% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal en Bijbels voor gevangenen. 

De totale inkomsten van 2022 liggen rond de €90.000 euro. De uitgaven zijn daaraan ongeveer gelijk. We hebben nu nog zo’n €46.000 euro in kas, die o.a. bestemd is voor het BIWU project en Bijbels gevangenen project. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.

Mocht u ook interesse hebben om ons financieel te ondersteunen, dan verwijs ik u graag door naar de online-giften pagina elders op deze site.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog andere vragen of onduidelijkheden, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar onze voorzitter, Dhr. J.P. van Ooijen. Zijn e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jaarverslag 2023
In 2023 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met evangelisatie in Nederland. Daarbij gebruiken we verschillende brochures en flyers om onze boodschap van hoop te verduidelijken. Ook zijn er verschillende zendingsreizen geweest naar het buitenland (voornamelijk Afrika) om daar o.a. de gevangenen in gevangenissen te voorzien van Bijbels in hun moedertaal. 

Onze financiële huishouding van 2023
Wij hebben geen fondswervende activiteiten binnen onze stichting. We zijn volledig afhankelijk van giften door derden geschonken. Zo’n 70% van onze giften zijn doelgiften, geschonken tot ondersteuning van onze vissers (evangelisten). De andere 30% van onze giften (voornamelijk algemeen) wordt besteed voor aanschaf van evangelisatiemateriaal en Bijbels voor gevangenen. 

De totale inkomsten van 2023 liggen rond de €110.000 euro. De uitgaven zijn daaraan ongeveer gelijk. We hebben nu nog zo’n €56.000 euro in kas, die o.a. bestemd is voor het BIWU project en Bijbels gevangenen project. We kopen pas nieuw materiaal als we weer giften ontvangen hebben.

Mocht u ook interesse hebben om ons financieel te ondersteunen, dan verwijs ik u graag door naar de online-giften pagina elders op deze site.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog andere vragen of onduidelijkheden, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar onze voorzitter, Dhr. J.P. van Ooijen. Zijn e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.